Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısı

Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu, 14.03.2019 Perşembe günü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cem Mercül başkanlığında ve Bölge Eczacı Odalarından temsilcilerin katılımıyla toplanmış olup, toplantıya bölgemizi temsilen genel sekreterimiz Ecz. Ayşe SARAL katılım sağlamıştır.

Türk Eczacıları Birliği merkez binasında gerçekleştirilen komisyon toplantısının ardından Komisyon üyeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanı Sayın Dr. Ecz. N. Demet Aydın Karahaliloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Sayın Ecz. Mesil Aksoy'u makamlarında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımında bulundular.