Değerli Meslektaşımız;

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 01.01.2014 tarihinde Yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği gereği hassas terazilerin periyodik muayene ve damga işlemleri TSE HYB belgesine sahip Yetkili Muayene servisleri tarafından yapılmaktadır.

Odamıza iki muayene servisi başvurmuştur. Başvuru teklifleri değerlendirildiğinde meslektaşlarımız açısından uygulamada kolaylık oluşturacak olması sebebiyle 2014 yılından bu zamana kadar Tartı aletlerimizin muayenelerini gerçekleştirmiş olan Kutbay Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisi ile protokol imzalanmasına karar verilmiştir.

2017 yılında terazi kontrolü yaptıran meslektaşlarımızın 2019 yılında terazilerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

Buna göre yapılacak işlemler, doldurulması gereken web sayfası ve yardımcı klavuz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1) SAMSUN

Merkez ilçeler olan İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy ilçelerinde bulunan meslektaşlarımızın;

2019 yılı gramların kontrolü için T.C. Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR 05 0001 0002 2200 0010 0057 87 noluhesabına yerinde muayene gideri olarak 41,40 TL (Açıklamaya “yerinde muayene gideri” yazılacaktır.)

ve ayrıca gramların Muayene Fon Gideri olarakT.C. Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR 05 0001 000 222 0000 1000 5787 nolu Hazine Hesabına Kütle Seti olarak 74,20 TLyatırarak dekontları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasına kaydedilmelidir. (Açıklamaya “kütle setleri içini” yazılacaktır.)

(https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321#>)

Meslektaşlarımızın;

  • Üzerine eczanenin kartvizitini yapıştırmak suretiyle Gram Setlerini,
  • Dekont Fotokopilerini
  • Ekte bulunan Tartı Aleti Muayene Başvuru Formu’nu

odamıza iletmeleri gerekmektedir.

( Önemli Not : Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın gramları olmadığı için gram beyannamesi vermelerine yukarıda birtilen işlemleri yapmasına ve ilgili bedelleri ödemesine gerek yoktur. )

Mekanik ve elektronik terazilerinin her ikisinin muayenesi de Kutbay Tartı Aletleri yetkili muayene servisi tarafından tek tek eczanelerimizdeyapılacak ve KDV dahil 80 TL muayene bedeli fatura karşılığında muayene sonrasında eczanelerimizde tahsil edilecektir.

2) SAMSUN

Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Terme, Havza, Alaçam, Ondokuz Mayıs, Ayvacık, Kavak, Salıpazarı, Asarcık, Ladik, Yakakent İlçelerinde bulunan meslektaşlarımızın;

2019 yılı gramların kontrolü için T.C. Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR 05 0001 0002 2200 0010 0057 87 noluhesabına yerinde muayene gideri olarak 55,10 TL(Açıklamaya “yerinde muayene gideri” yazılacaktır.)

ve ayrıca gramların Muayene Fon Gideri olarakT.C. Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR 05 0001 000 222 0000 1000 5787 nolu Hazine Hesabına Kütle Seti olarak 74,20 TLyatırarak dekontları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasına kaydedilmelidir. (Açıklamaya “kütle setleri içini” yazılacaktır.)

(https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321#)

Meslektaşlarımızın;

  • Üzerine eczanenin kartvizitini yapıştırmak suretiyle Gram Setlerini,
  • Dekont Fotokopilerini
  • Ekte bulunan Tartı Aleti Muayene Başvuru Formu’nu

odamıza iletmeleri gerekmektedir.

( Önemli Not : Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın gramları olmadığı için gram beyannamesi vermelerine yukarıda birtilen işlemleri yapmasına ve ilgili bedelleri ödemesine gerek yoktur. )

Mekanik ve elektronik terazilerinin her ikisinin muayenesi de Kutbay Tartı Aletleri yetkili muayene servisi tarafından tek tek eczanelerimizdeyapılacak ve KDV dahil 80 TL muayene bedeli fatura karşılığında muayene sonrasında eczanelerimizde tahsil edilecektir.

3) SİNOP

Merkez İlçesinde bulunan meslektaşlarımızın;

2019 yılı gramların kontrolü için T.C. Ziraat Bankası Sinop ŞubesiTR 15 0001 0002 2600 0010 0057 95 nolu hesabına yerinde muayene gideri olarak 41,40 TL(Açıklamaya “Sanayi ve Teknoloji İl Müd. 333.99.57 nolu hesap koduna alınmak üzere ” yazılacaktır.)

ve ayrıca gramların Muayene Fon Gideri olarakDefterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Sinop ŞubesiTR 15 0001 0002 2600 0010 0057 95 nolu hesabına03.01.02.13 koduylaKütle Seti olarak 74,20 TLyatırarak dekontları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasına kaydedilmelidir. (Açıklamaya “kütle setleri için” yazılacaktır.)

(https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321#)

Dekont Fotokopilerinive ekte bulunan Tartı Aleti Muayene Başvuru Formu ile birlikteodamıza iletmeleri gerekmektedir.

( Önemli Not : Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın gramları olmadığı için gram beyannamesi vermelerine yukarıda birtilen işlemleri yapmasına ve ilgili bedelleri ödemesine gerek yoktur. )

Mekanik ve elektronik terazilerinin her ikisi de dahil olmak üzeretartı aletleri kontrolü için Tartı Aleti Muayene Başvuru Formları odamızda toplanacak, muayeneler Kutbay Tartı Aletleri yetkili muayene servisi tarafından tek tek eczanelerimizdeyapılacak ve KDV dahil 80 TL muayene bedeli fatura karşılığında muayene sonrasında eczanelerimizde tahsil edilecektir.

4) SİNOP

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli İlçelerinde bulunan meslektaşlarımızın;

2019 yılı gramların kontrolü için T.C. Ziraat Bankası Sinop ŞubesiTR 15 0001 0002 2600 0010 0057 95 nolu hesabına yerinde muayene gideri olarak 55,10 TL(Açıklamaya “Sanayi ve Teknoloji İl Müd. 333.99.57 nolu hesap koduna alınmak üzere ” yazılacaktır.)

ve ayrıca gramların Muayene Fon Gideri olarakKaymakamlık Mal Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Sinop ŞubesiTR 15 0001 0002 2600 0010 0057 95 nolu hesabına03.01.02.13 koduylaKütle Seti olarak 74,20 TLyatırarak dekontları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasına kaydedilmelidir. (Açıklamaya “kütle setleri için” yazılacaktır.)

(https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321#)

Dekont Fotokopilerinive ekte bulunan Tartı Aleti Muayene Başvuru Formu ile birlikteodamıza iletmeleri gerekmektedir.

( Önemli Not : Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın gramları olmadığı için gram beyannamesi vermelerine yukarıda birtilen işlemleri yapmasına ve ilgili bedelleri ödemesine gerek yoktur. )

Mekanik ve elektronik terazilerinin her ikisi de dahil olmak üzeretartı aletleri kontrolü için Tartı Aleti Muayene Başvuru Formları odamızda toplanacak, muayeneler Kutbay Tartı Aletleri yetkili muayene servisi tarafından tek tek eczanelerimizdeyapılacak ve KDV dahil 80 TL muayene bedeli fatura karşılığında muayene sonrasında eczanelerimizde tahsil edilecektir.

2019 yılı terazi ve gramların periyodik muayenelerini yaptıracak olan meslektaşlarımızın başvuru dilekçelerini (terazi ve gram için ayrı ayrı) hazırlayarak gramların kontrolü için hesaba yatırılan dekontlarla birlikteen geç18.02.2019 Pazartesi mesai bitimine kadarodamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri tartı aleti damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için 2.600,00 – TL idari para cezası uygulanacaktır.

(Not : Onaylı belgeler çıkana kadar hazırlanan dilekçelerin bir fotokopisi ve banka dekont fotokopileri denetlemelerde İl Sağlık Müdürlüğü’ne gösterilmek üzere eczanede kalması yeterlidir.)

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Tartı Aleti Muayene Başvuru Formu için tıklayınız

KLAVUZEk Dosyalar