Değerli Meslektaşımız;

ÖNEMLİ : Eczane ruhsatları 2019 yılı itibariyle elektronik olarak düzenlenecektir.

Mevcut eczane ruhsatnamelerinin (faaliyette / geçici kapalı / ruhsat askı) tamamı sertifikalı ruhsatname ile değiştirileceğinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczane İşlemleri Sisteminde yer alan eczacılara/eczanelere dair bilgilerin güncel,doğru,eksiksiz olması gerekmektedir.

Bu bağlamda İlimizde faaliyet gösteren tüm serbest eczane sahip ve mesul müdür eczacılarının;

- Mevcut eczane ruhsatnamesi (Aslı),

- İlgili belediyeden alınacak adres tespit yazısı, (adres tespitinde belediyeye giderken tapu fotokopisi vs.. ile gidilmesi işlemleri kolaylaştıracaktır.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Diplomalarında fakülte giriş tarihi bilgisi bulunmayan eczacıların eczacılık fakültesine girdiği tarih (gün, ay, yıl) belirten kendi el yazısı yazılmış imzalı beyanları ile birlikte belgelerinin 01 Şubat 2019 Cuma gününe kadarodamıza iletilmesi gerekmektedir.

Bir önceki duyuruya istinaden, bilgi güncellemek amacı ile istenen belgeler ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran eczacıların tekrar belge göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili bilgilendirme içeren İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar