Değerli Meslektaşımız;

ÖNEMLİ : Eczane ruhsatları 2019 yılı itibariyle elektronik olarak düzenlenecektir.

Mevcut eczane ruhsatnamelerinin (faaliyette / geçici kapalı / ruhsat askı) tamamı sertifikalı ruhsatname ile değiştirileceğinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczane İşlemleri Sisteminde yer alan eczacılara/eczanelere dair bilgilerin güncel,doğru,eksiksiz olması gerekmektedir.

Bu bağlamda serbest eczane sahip ve mesul müdürlerinin eczanelerinin;

- Mevcut eczane ruhsatnamesi,

- Mevcut eczane ruhsatnamesinde yer alan bilgilerde değişiklik (ad-soyad, adres-kapı No değişikliği.. vb) mevcut ise kanıtlayıcı belgeler,

- Diplomalarında fakülte giriş tarihi bilgisi bulunmayan eczacıların eczacılık fakültesine girdiği tarih (gün, ay, yıl) belirten kendi el yazısı yazılmış imzalı beyanı,

- Eczacılık fakültesine 2013 yılından sonra giren eczacıların eczacılık fakültesine girdiği tarihi gösterir ilgili fakülteden temin edeceği imzalı belge / yazı

- Eczacıların şahsına ait güncel elektronik posta adresleri ile birlikte 18.01.2019 tarihi mesai bitiminekadarSağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili bilgilendirme içeren İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar