Değerli Meslektaşımız;

ÖNEMLİ : Eczane ruhsatları 2019 yılı itibariyle elektronik olarak düzenlenecektir.

Önceden düzenlenmiş ruhsatnameler de yenilenerek yeniden basılacaktır. Bu bağlamda serbest eczane sahip ve mesul müdürlerinin eczanelerine ait bilgilerde değişiklik (ad-soyad, adres-kapı No değişikliği.. vb) mevcut ise kanıtlayıcı belgeler ile birlikte 31.12.2018'e kadar Sağlık Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Değişiklik yok ise başvurmaya gerek bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili bilgilendirme içeren İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar