15 /08/ 2018

SAYI: 004.3 /318

2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Değerli Üyemiz,

Odamızın 2018 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem gereği;

  • 21 Eylül 2018 Cumagünü saat 13.00’ de Oda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun) ,
  • çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Oda Merkezinde (Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım/Samsun)gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,

Ecz. Onur Ferhat KARACAN

Samsun Eczacı Odası

Başkanı

GÜNDEM -22 Eylül 2018 Cumartesi

1-Açılış

2-Genel Kurul Divanı’nın Oluşturulması

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunulması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunulması

6-Denetleme Kurulu Raporu Sunulması

7-Raporların Görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası

8- 2018 - 2019 Yılı Tahmini Bütçe Tasarısının Sunulması ve Onaylanması

9- Dilek ve Öneriler

10- Kapanış