Değerli Meslektaşımız;

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu başta olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ilaçta promosyon verilmesini, sahip oldukları niteliklerin övülmesini, sahip olmadıkları özelliklerin ise atfedilmesini ve bunların reklamının yapılmasını yasaklamaktadır.

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde eczanenin vitrin camına eczanenin adı ve iletişim bilgileri ile sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadının yazılacağı hüküm altına alınmış, bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 25. Maddesi de aşağıdaki gibidir.

Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur.Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.”

Yetkili kurumlar"vitrin"kelimesinden kastedilen yerin tanımını şöyle yorumlamaktadırlar;

"Yukarıda yer verilen hükümde vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilan yapıştırılmasının açık bir şekilde yasaklandığı, Türk Dil Kurumu'nca vitrinin 'Bir dükkan veya mağazanın dışarıdan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri' ve 'İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap' şeklinde tanımlandığı, buradan da vitrinin yalnız bir camı değil, ürün tanıtımı için kullanılan bir alanı ifade ettiğinin anlaşıldığı, bu durumda söz konusu hükme aykırılık teşkil edecek şekilde vitrin alanı içerisinde, ürün tanıtımı amacıyla ürün, levha veya ilan sergilenmemelidir.”

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde;

-%40’a varan indirim

- Grip aşısı gelmiştir

- Mama, hasta bezi, çocuk bezi için …..…TL

- 1 Alana 1 bedava

- 65 Yaş üzerindeki hastalara ücretsiz grip aşısı

- 3 Al 2 öde

- Ücretsiz saç ve cilt analizi yapılır

- Güneş kreminde şok fiyat

- Dünyanın 1 numaralı kabızlık ilacı gelmiştir

- Ürünlerin eczane sınırları dışında sergilenmesi (kaldırım, kapı kenarı)

- Eczane dışına sepet, tanıtım kartonu, ürün standı konulması

- 1 Ayda 8kg verdiren zayıflama ilacı gelmiştir

- Cinsel gücü artırıcı ilaçların eczane içinde ve vitrinde kutu veya tane ile fiyatlarının asılıp satılması

- Saç ürünlerinde kampanya

- Bebek bakım ürünlerinde özel fiyat

- ………marka ürünlerde indirim

- Eczacınızın önerisi ………

- Özel günlerde (Kadınlar Günü, Anneler Günü, Sigarayı Bırakma Günü…..vb) eczane cephesine balonlar, bayraklar asma suretiyle haksız rekabet oluşturacak objeler konulması

-Ramazan ayında, Kış ayında, Yaz ayında eczacınızın önerisi ………….

gibi ibarelerin bir kısmının kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu, bir kısmının gerçekleri yansıtmadığı için suç unsuru teşkil ettiği, bir kısmının da etik ve deontolojik açıdan uygun olmadığı gerekçesiyle meslektaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Ayrıca;

Sosyal medya kullanımının büyük oranda arttığı günümüz koşullarında, eczacıların kişisel sosyal medya hesabı, kişisel instagram hesabı veya eczane adına açılacak instagram hesabı üzerinden dermokozmetik ürünlerin tanıtımı, kullanımı, faydaları, etkileri gibi konular ile ilgili olarak kişisel bilgi verilmesi ve tanıtımının yapılması Eczacılık Mevzuatı bakımından ekteki yazı ile Türk Eczacıları Birliği tarafından da tekrar açıklanan mevzuatlar doğrultusunda değerlendirilecektir.

Sağlık Müdürlüklerinin eczane denetimlerinde gözlemlediği, uyardığı ve daha sonraki denetlemelerde de takibini yapacağı bu hususlara meslektaşlarımızın önemle dikkat etmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Sosyal Medya Hesapları Aracılığıyla Tanıtım Yapılması hakkında bilgilendirme için tıklayınız