Değerli Meslektaşımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi imzalayan meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar:

*Sözleşme kapsamında Kuruma teslim ettiğiniz reçetelerin ilgili birimlerce yapılan kontrolleri sonrası (sözleşme ve diğer bağlayıcı mevzuatlar kapsamında) yapılan kesintiler dönem sonlandırma ekranı (T.C. Kimlik numarası ile girilen ekran) mesaj oku menüsü üzerinden takip edilebilir. Mesaj oku bölümünde kesinti mesajı var ise kesinti konusu/nedenini yine aynı sayfa üzerinden "Reçete İtiraz" menüsü (kesinti yapılan dönem veya referans bilgisi olan alan seçilerek) üzerinden görülebilmektedir.

*Reçete itiraz menüsü üzerinden görülen kesinti nedeninin sözleşme ve bağlayıcı mevzuatlar yönünden hatalı olduğu düşünülüyor ise bu menüde kesinti yapılan her reçete bilgisininsağında yer alan açıklama alanına uygun bir gerekçe yazılarak (gerekçe yazıldıktan sonra kaydet yapılarak) mesaj tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde itirazda bulunulabilmektedir.(Önemli Not: Sistem üzerinden yapılan itirazın teknik sebeplerle SGK Merkezi' ne ulaşmadığı durumlar ile de karşılaşılmıştır. İtiraz sonrası yapılan itirazınmerkeze ulaşıp ulaşmadığının telefon ile teyit alınması mağduriyet oluşmaması açısından önemlidir.)

*Yapılan inceleme sonrası kesinti mesajı ilgili merkez ekranına düştükten sonra 5 (beş) iş günü içerisinde sistem üzerinden usulüne uygunyapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

*Gerekçe belirtilmeden (açıklama alanı boş veya uygun gerekçe yazılmadan) yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

*Kurum sistemi üzerinden faturalandırılmadan manuel olarak faturalandırılan reçete kesintileri ilgili tarafa inceleyici tarafından yazılı olaraktebliğ edildikten sonra gerekçesi ile birlikte 5 (beş) iş günü içerisinde (faksla yapılan itirazın itiraz dilekçe aslı 3 iş günü içerisinde Kurum ilgili birimine gönderilmekzorundadır)yazılı alarak itiraz edilmesi gerekmektedir.

*Yapılan itirazlardan yukarıda belirtilen hususlara uygun olanlar Kurum ilgili birimi tarafındanfaks, mail veya telefon yoluylaitirazların karara bağlandığı Komisyona davet edilmektedir.

*Komisyona itiraz edenmerkezin incelemeye esas belgeleri incelenen satış merkezinin/merkezin sahibi veya hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda noter onaylı yetkilendirilmiş olan bir temsilcisi katılmak zorundadır.

şeklindedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI