SAMSUN E TİPİ CEZAEVİ REÇETE KARŞILANMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

Samsun Cezaevi görevlileriyle 17.05.2018 tarihinde görüşme yapılmış Samsun E Tipi Cezaevi’nin ay sonuna kadar Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 8 km yukarısında Badırlı Mevkii civarına taşınacağı iletilmiştir.

Yeni yerleşkedeE TipiyerineT TipiveAçık Cezaeviolmak üzere iki farklı Cezaevi tipi olacağı bildirilmiştir. Buna göre Cezaevi için T Tipi Cezaevi ve Açık Cezaevi olmak üzere iki farklı tur oluşacaktır.

Yeni Cezaevlerinin fatura başlığı;

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu / Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu

Kadamut Mah.Kadamut Merkez Sok. No:314 İlkadım/SAMSUN

Gaziler Vergi Dairesi – Vergi No: 7420738687

şeklinde olmalıdır.

Samsun Cezaevi görevlileriyle yapılan görüşmeler sonucundaCezaevi reçetelerinin karşılanmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Reçeteler Cezaevi tarafından aranan sıradaki eczane tarafından ilgili cezaevinden teslim alınacaktır.
 2. Reçeteler SGK MEDULA’dan Hasta T.C. ve Teslim Alan T.C. bölümü 55555555555 girilerek işlem yapılacak ve işlem sonunda çıktı alınarak reçeteye zımbalanacaktır. Reçeteye ayrıca MEDULA’dan alınan İTS karekod sonlandırıldığına dair belge de eklenecektir. Bu ilaçların küpür ve karekodu reçete arkasına eklenmeyecektir. Karekod kapsamı dışında tutulan ürünlere ait küpür ve barkodları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenmelidir.
 3. Uzman hekimin yazmadığı reçetelerde deneme girişi yapılırken eczacı tarafından ilaçların ödenebilmesi için MEDULA ekranında ilgili uzman hekim seçilip reçete girişi yapılabilecektir.
 4. Reçete MEDULA sistemine giriş yapılmasına rağmen reçete arkasına Eczane kaşe ve eczacı imzası ile eşdeğer verilen ilaçlar için reçete arkalarına‘eşdeğer kaşesi’mutlakavurulmalı ve imzalanmalıdır. Reçete muhteviyatında varsa enjektör alındığı ifadesi yer almalıdır.
 5. İlaçların üzerine kullanım şekilleri yazılıp, poşetlenecektir. Poşetlerin üzerine reçete fotokopileri eklenerek, kuruma teslim edilecektir. Herhangi bir sebeple karşılanamayan reçete, üzerine neden karşılanamadığını belirten bir not iliştirilerek kuruma iade edilecektir.
 6. Gün içerisinde teslim alınan reçeteler acil ilaçlar hariç olmak üzere en geç ertesi gün saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teslimat sırasına uymayan eczaneler doğrudan sıradan çıkartılacak ve odaya yazılı olarak bildirilecektir.
 7. Her ilaç tesliminde Günlük Reçete Listesi 2 nüsha alınacaktır. İlaçların teslimi yapılırken teslim alana imzalatılan teslim tutanağı nüshalarından biri kurumda diğeri ise eczanede kalacaktır. ( Olası ilaç kayıplarında teslim tutanağı dikkate alınmaktadır.)
 8. Eczacı indirim oranlarında, SGK ile TEB arasında yapılmış ve/veya yapılacak protokol ile belirlenen en son oranlar uygulanır.
 9. Kota tutarı Cezaevi tarafından Açık cezaevi için 2000 TL, Kapalı cezaevi için 7500 TL olarak belirlenmiştir. Reçetelerin toplam tutarı Cezaevi tarafından belirlenen kota miktarını aşmamalıdır. Cezaevi tarafından toplu olarak verilen reçetelerin toplamı belirlenen kota miktarını aştığı takdirde kalan reçeteler karşılanmadan kurum görevlilerine teslim edilmelidir. Kota aşımı reçeteler kesinlikle onaylanmayacak ve kurum tarafından ödenmeyecektir.
 10. Fatura üzerinde IBAN Numarası mutlaka yazmalıdır.
 11. Reçeteler zarf içerisinde teslim edilmelidir. Zarf içerisinde olması gereken evraklar;
  • Fatura ve reçeteler için teslim dilekçesi (ekte örneği mevcuttur),
  • Cezaevi tarafından gönderilen reçetelerin aslı,
  • Reçetelerin arkasında varsa ilaç raporu, medula deneme çıktısı ve ITS Karekod sonlandırma belgesi,
  • Reçete İcmal Listesi (2 Adet)
  • Oda tarafından onaylanmış Farmaınbox icmal listesi (2 Adet)
  • Fatura Aslı ve bir adet sureti (IBAN Numarası faturada belirtilmiş olacak)
  • Onaylı Farmaınbox liste sonu genel toplamı ilre faturadaki ödenecek tutar birebir aynı olmalıdır.
  • Fatura Başlığı aşağıdaki gibidir;

SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Adres : Kadamut Mah. Kadamut Merkez Sok. No: 314 İlkadım / SAMSUN

Gaziler Vergi Dairesi – Vergi No: 7420738687

SAMSUN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Adres : Kadamut Mah. Kadamut Merkez Sok. No: 346 İlkadım / SAMSUN

Gaziler Vergi Dairesi – Vergi No: 7420738687

(Önemli Not: Eksiklik olması halinde Fatura ekleriyle birlikte iade edilecektir)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

 • Gabapentin etken maddesini içeren (Gabaset, Gabateva, Gabtin, Neurontin, Eveptin, Neruda, As-Gabapen ,Nepitin) ilaçların raporsuz olarak;

Epilepside; Nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanları

Nöropatik Ağrıda; Nöroloji,beyin cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, geriatri, ortopedi veya endokrinoloji ve metobolizma hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.

Bu hekimlerin çıkardıkları raporlara istinaden tüm hekimler tarafından yazılabilir.

 • Pregabalin etken maddesini içeren (Lyrica, Galara, Precobal, Alyse, Gerica, Lypre, Neogaba, Neurica, Pagadin, Perge, Prelica, Regapen, Symra, …vb ) ilaçların raporsuz olarak;

Epilepside; Nöroloji uzmanları

Nöropatik Ağrıda; Nöroloji,beyin cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, romatoloji, nefroloji, geriatri, ortopedi veya endokrinoloji ve metobolizma hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.

Bu hekimlerin çıkardıkları raporlara istinaden tüm hekimler tarafından yazılabilir.

 • Şampuan ve el kremi gibi kozmetik ürünlerin ve vitaminlerin kesinlikle kurum bütçesinden ödenmeyeceği belirtilmektedir.

SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Adres : Kadamut Mah. Kadamut Merkez Sok. No: 314 İlkadım / SAMSUN

Gaziler Vergi Dairesi – Vergi No: 7420738687

Tel :0 362 238 22 12 – 0 362 238 84 35 - 0 506 600 61 55

E-Posta : samsuncezaevi@hotmail.com

SAMSUN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Adres : Kadamut Mah. Kadamut Merkez Sok. No: 346 İlkadım / SAMSUN

Gaziler Vergi Dairesi – Vergi No: 7420738687

Tel : 0 362 455 01 02 - 0 362 455 03 55 - 0 506 600 61 55

E-Posta : samsuncezaevi@hotmail.com

Kroki :Ek Dosyalar

Dilekçe için tıklayınız