Değerli Meslektaşımız;
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.7 maddesine göre Protokol Ek-4 ekinde belirtilen ilaç gruplarının reçetelerinin sıralı ya da üst limit kotalı olarak karşılanması karara bağlanmış ve uygulanmaya başlanmıştı.

Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları;

 • Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
 • Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
 • Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

Üst Limit Kotalı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları;

 • İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
 • Özel ya da Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
 • Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
 • Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
 • Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
 • Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
 • Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
 • Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
 • Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
 • Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
 • Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
 • TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
 • Majistral formül ihtiva eden reçeteler
 • Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab ihtiva eden reçeteler,

Bu tip reçeteler karşılanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 1. Bu grup reçeteler karşılanırken Farmainbox reçete tevzi sistemine girilmesi gerekmektedir. Farmainbox girişleri daha sonraya bırakılmamalıdır.

Reçete icmal listeleri odamıza onaylatıldıktan sonra kuruma fatura edilmelidir.

 1. Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler odamıza eczanelerden ya da sağlık merkezlerinden gelmektedir. Sıra dahilindeki meslektaşlarımızın reçete muhteviyatını talep edilen sağlık merkezi ya da eczaneye ulaştırması zorunludur.
 2. Odamızdan iletilen tüm reçetelerin SUT’a uygunluğu ve geri ödenip ödenmemesi durumu reçeteyi karşılayan eczane sorumluluğundadır.
 3. Reçeteler sağlık merkezleri ya da eczanelerden odamıza geliş sırasına göre sıradaki eczaneye yönlendirilmektedir. Eczane tarafından reçete seçme, ilaç seçme, firma seçme gibi talepler olması durumunda eczane dağıtım sırasından çıkarılacaktır.

 1. Sıra dahilinde reçeteyi karşılayacak eczanenin aciliyet durumuna dikkat ederek en geç 4(dört) saat içerisinde reçete muhteviyatını ilgili sağlık merkezi ya da eczaneye teslim etmesi gerekmektedir. Gecikme durumunda eczane uyarılacak tekrarı halinde ise eczane dağıtım sırasından çıkarılacaktır.
 2. Sıra dahilinde karşılanan soğuk zincir ilaçların taşınması sırasında, soğuk zincirin bozulmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına azami hassasiyet gösterilmelidir. Bu hususa özen göstermeyen eczane dağıtım sırasından çıkarılacaktır.
 3. Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçetelerin karşılanması sırasında aksaklık yaşanmaması için eczanenin SGK Tıbbi Malzeme (Medikal) sözleşmesi bulunması, bölgemize hizmet veren Fresenius ve Baxter firmalarının ilgili tıbbi sarf malzemelerinin bayilik işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

SGK Tıbbi Malzeme Temin sözleşmesi yapan eczacılarımızın diyaliz hastalarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ÜTS’den tüm iller seçilerek Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş. ve Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş. için bayilik başvurusu yapmaları gerekmekte olup, bayilik anlaşmaları 2 yıl geçerli olacaktır.

Baxter ve Fresenius firmalarının ürünlerine ait UBB kodları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İlaç temininde aksama ve hasta mağduriyeti oluşmaması için diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçetelerin dağıtım sırası güncellenecek olup

 • SGK Tıbbi Malzeme (Medikal) sözleşmesi,
 • Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş. bayilik belgesi,
 • Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş. bayilik belgesi

olmayan eczaneler sıradan çıkarılacaktır.

Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteleri sırası dahilinde reçete karşılamak isteyen meslektaşlarımızın 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Fresenius ve Baxter firma bayilik belgelerini odamıza iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar