ÖNEMLİ - Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde
Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması Hakkında ” başlıklı duyuru şu şekildedir;

“Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmenin (3.1.3.) maddesi “Tıbbi malzeme/cihaz raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları yapılmakta olup tamamlandığında uygulamaya geçilecektir.” ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesinin (4.1.4) maddesi “Tıbbi malzeme raporlarının ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandığında uygulamaya geçilecektir” hükmüne amirdir. Kurumumuz tarafından e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanmış olup 01.05.2018 tarihinde uygulama zorunlu olarak başlayacaktır.”

Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temininde izlenecek işlem adımları aşağıdaki şekildedir:

  • Elektronik ortamda düzenlenen reçete (e-reçete) ile yapılan başvurularda, hastanın T.C. Kimlik numarası ve e-reçete numarası ile giriş yapılacaktır. Reçete içeriği cihazın hasta tarafından alınmaması halinde cihazı teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılarak, MEDULA sistemi ekranındaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası girilerek cihaz teslim edilecektir.
  • E-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor olarak düzenlenmiş ise, rapor MEDULA sisteminden kontrol edilecektir.
  • E-reçete şeklinde düzenlenen reçetelerde hasta bilgilendirme formu satış merkezi tarafından sistem üzerinden doldurulacaktır.
  • E-reçete ve e-raporlarda, reçetenin/raporun sistemde kayıtlı olması yeterli olup e-rapor ve e- reçete kağıt ortamında istenmeyecektir.
  • E-reçete ve e-raporlarda, Kurumca yapılan incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için reçete sistem üzerinden iade edilecektir.
  • E-reçetenin, iade tarihinden itibaren sözleşmede düzenlenen teslim süresi olan 15 (onbeş) iş günü içinde sistem üzerinden Kuruma gönderilmemesi halinde sözleşmelerin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  • E-reçetelerde, sözleşmelerin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan reçete eki belgeler ile SUT eki listeler altında düzenlenmiş olan diğer bilgi ve belgeler, sistemden alınan çıktı arkasına ilave edilecektir.

17.05.2018 tarihinde Samsun SGK ile yaptığımız görüşme sonrasında eklenen madde şu şekildedir;

  • MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması ya da sistem alt yapısının hazır olmaması sebebiyle e-reçete/e-rapor düzenlenemişse her ikisi de manuel olarak işlem yapılabilir. “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” şeklinde bir ibare yazmasına gerek yoktur. Ancak reçete e-reçete ise kesinti oluşmaması için manuel olarak girilmemelidir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

SAMSUN ECZACI ODASI

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.