Değerli Meslektaşımız;

2018 SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme sözleşmelerinin odamızdan dağıtımına 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü (yarın) başlanacaktır.

Sözleşmelerin doldurulup 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

5 Mayıs 2018 Cumartesi Günü (yarın), Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman ÜNEY'in "Mesleğimizin Dünü, Bugünü ve Yarını" ile "SGK Protokolleri, Bakanlık Mevzuatlarıyla Eczacılık Nereye Gidiyor" konularında bilgiler paylaşacağı,

Yönetim Danışmanı Emine KURUOĞLU’ nun "Mutlu bir Yaşam için Farkındalık" konulu söyleşilerinde bir arada olacağız. (Yer: Odamız Konferans Salonu, Saat 13:00- 17:00)

Odamıza yarınki bilgilendirme toplantısı ya da sonrasında bizzat gelecek meslektaşlarımızın sözleşme eki için Adli Sicil Kaydı (2 adet) (e-Devletten alınabilir) ve kaşelerini yanlarında getirmeleri işlemleri hızlandıracaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Sözleşmeler Hakkında Bilgilendirme

 1. SGK İlaç Temin Sözleşmesi için;

  • Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2018 yazılacaktır.
  • Sözleşmenin her sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. (Sözleşmenin 4 nüshasına ve her bir nüshasının 4 sayfasına olmak üzere toplam 16 adet olacaktır)
  • Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) sözleşme ekine eklenecektir.
  • Sözleşme Bedelleri;

 1. Satış Hasılatı ;

0 – 230.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 150 TL,

230.001 – 460.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 250 TL,

460.001 – 805.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 350 TL,

805.001 – 1.035.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0.75 iskonto) 450 TL,

1.035.001 – 1.380.000 arası olan meslektaşlarımız için (%2.20 iskonto) 500 TL,

1.380.001 – 1.725.000 arası olan meslektaşlarımız için (%2.20 iskonto) 550 TL,

1.725.001 ve üzeri olan meslektaşlarımız için (%2.75 iskonto) 550 TL, dir.

 1. SGK Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için;
  • Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2018 yazılacaktır.
  • Sözleşmenin her sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. (Sözleşmenin 4 nüshasına ve her bir nüshasının 8 sayfasına olmak üzere toplam 32 adet olacaktır)
  • Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) sözleşme ekine eklenecektir.
  • Sözleşme Bedeli yoktur.
  • Sözleşmenin 3.2.8. maddesi gereği Taahhüt vermeyen (Ek-6/3) ve TİTUBB/ÜTS kayıt işlemlerini tamamlamayan eczanelerden hizmet alınmaz.

Bu nedenle meslektaşlarımızın aşağıdaki tıbbi malzeme gruplarının tamamını ( Tıbbi Malzemelere İlişkin Reçeteler, Hasta Alt Bezleri, Hazır Protez/Ortez Reçeteleri )karşılayabilmeleri için ÜTS kayıtlarının olması gerekmektedir. ÜTS kaydı olmayan meslektaşlarımızın ÜTS kayıt tarihinden öncesine ait reçete bedelleri ödenmeyecektir.

  • İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın;
 • 2. Sayfada yer alan adres bilgilerini,
 • 5. Sayfada yer alan EK-6/1 SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER FORMU bölümünü,
 • 5. Sayfada yer alan SÖZLEŞME BAŞVURU FORMU bölümünü,
 • 5. Sayfada yer alan EK-6/3 ECZANE TAAHHÜTNAMESİ bölümünü,

doldurarak imzalamaları gerekmektedir.

İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın bu işlemlere ek olarak aşağıdaki belgeleri de sözleşmeye ek olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Eczane Mesul Müdür İmza Sirküleri, (Noter onaylı olmalıdır)
 • Kimlik Fotokopisi, (Noter onaylı olmalıdır)
 • Eczane Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belge ve eczane ruhsat fotokopisi, (Noter onaylı yada Düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü onaylı olmalıdır.)