Değerli Meslektaşımız;

“6085 sayılı Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesi delaletiyle 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64’ üncü maddesi” gereğince,

17.04.2018 tarihinde, T.C Sayıştay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında “T.C. Sayıştay Başkanlığı Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol “ imzalanmıştır.

Bu kurumla sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımız tarafından kullanılmak üzere 2018 yılı sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmakta olup,

birim sözleşme satış fiyatı 50 TL olarak belirlenmiştir.

2018 Yılı Sayıştay Başkanlığı ile sözleşme yapmak isteyenlerin 27 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar odaya bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI