Değerli Meslektaşımız;

Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından odamıza gönderilen bilgilendirme ;

Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından ayaktan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi iş ve işlemleri yürütülen ve odanız mensubu olan eczanelerin fatura teslimlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için "MEDİKAL MALZEME FATURA TESLİM ÜST YAZISI DİLEKÇESİ" tekrar ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmiş olup, ekte sunulmuştur. Dilekçe örneğinin odanız üyesi sözleşmeli eczanelere duyurulması hususu önem taşımaktadır.

*Ayrıca fatura inlemelerinde daha öncedebildirilen TITUBB/ÜTS bayilik kayıtlarının "Tıbbi cihaz durumu ekranı üzerinden ürün barkod numarası, satıcı eczane üts kayıt numarası (TITUBB'da vergi numarası)üzerinden hasta müracaat tarihine göre sorgulanması ve buna ait çıktının eklenmesi gerekmektedir.

*Reçete kayıt sonrası hasta işlem formunun sistem üzerinden alınması ve hastaya imzalatılması gereklidir. Bu form SGK'ya gönderilmeyecek olup eczane arşivinde sözleşme gereği saklanmalı ve Kurum talep ettiği zaman sunulmalıdır.

* Reçete arkası eczacı tarafından imzalanıp kaşelenmelidir. Reçete arkasına Sözleşme eki EK/6-7 formunda belirtilen kaşe bilgileriyazılmalı/doldurulmalıdır.

*Her hastaevrakı hazırlanırken üsten alta sırası ile

1. sırada sistem reçete kayıt çıktısı

2. sırada reçete aslı

3. sırada rapor aslı/sureti (Rapor takipli ürünlerde rapor sureti yeterlidir. Suretler reçeteyi yazan hekim veya raporun düzenlendiği hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmalıdır)

-Nebulizatör gibi ilave raporgerektirentıbbi medikal malzemelerderapor aslının altına sft raporu vb...eklenmelidir

4. sırada ÜTS kayıt çıktısı

5. sırada varsa garanti kapsamında olan ürünlerde düzgün bir şekilde doldurulmuş ve eczane tarafından aslı gibidir onayı yapılmışgaranti belge sureti olmalıdır.

-Bu sıralamaya göre hazırlanan evraklar düzgün bir şekilde zımbalanmalı, üsteki evrakın sağ üst köşesine ait olduğu grubun icmal sıra numarası yazılarak icmale listesine göre sıralanmalıdır.

-Ayrıca icmal listeleri eczacı tarafından imzalanıp kaşelenmelidir.

-Bilindiği üzere dönem sonlandırma ekranı faturalandır menüsünden ilgili dönemin fatura tarihi ve numarası yazıldıktan sonra fatura dökümü alınmakta olup aynı ekranda faturalandır alanının sağ tarafında "TÜMÜNÜ LİSTELE" seçeneği seçilerek buradan da çıktı alınmalı ve eczacı tarafından imzalanıp kaşelenmelidir.

Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelere önemle duyurulur.

şeklindedir.

Güncellenen Tıbbi Malzeme Teslim Dilekçesi ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar

Tıbbi Malzeme Teslim Dilekçesi