Değerli Meslektaşımız;

Odamız İtiraz İnceleme Komisyonu tarafından Enteral Beslenme Solüsyonı Raporlarında Aranması gereken Genel Bilgiler hakkında hazırlanan bu raporu bilgilerinize sunarız.

RAPOR SÜRESİ:6 AY’DIR.

1.Malnütrasyon tanımı olan tüm hastalıklarda ödenir.

MALNÜTRASYON TANIMI OLARAK;

ERİŞKİN HASTALARDA;

A.Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar,

B.Subjektifglobal değerlendirme kategorisi C veya D olanlar,

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA;

Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (<-2SD) olanlar kabul edilir.

2.Reçetede yazılan beslenme ürünlerinin adları (FİBRE,PLUS VB..) ayrı ayrı belirtilmelidir.

3.Hastanın günlük kalori ihtiyacı verilen beslenme ürünlerinin günlük toplam kalori miktarı raporda belirtilen kalori ihtiyacını geçmemeli, açıklamalar bölümünde yazılan ürünün tedavi şeması aşılmamalıdır.

4.Kalori ihtiyacını karşılayacak şekilde günlük kullanım miktarı belirtilmelidir.

5.Her reçete 1 aylık dozu kapsayacak şekilde karşılanmalıdır. İlk kez reçetelense dahi 1 aylık doz verilebilir.

6.Enteral beslenme solüsyonları Sağlık Uygulama Tebliği’de Ek4 Madde f-13 ve Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.8 maddesinde yer almaktadır.

7.Enteral beslenme solüsyonlarına ait farklı 2 raporu bulunan hastalarda, günlük kalori miktarının aşılmamasına dikkat edilmesi önemlidir.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

TANI KODLARINA GÖRE ÇIKARTILAN RAPORLARDA ARANMASI GEREKEN BİLGİLER


TANI KODU

EK4/D LİSTE

ICD10 EŞLEŞMESİ

ARANACAK İBARE

03.00 KBY, ORGAN-DOKU NAKLİ

3.17 KBY ORGAN DOKU NAKLİ

(N01-N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63,8*)(Y83,0)(Z94)

MALNÜTRASYON

04.04 PERİFERİK VE SEREBRAL(SEREBROVASKÜLER) DAMAR HASTALIKLARI,VENÖZ YETMEZLİKLER

4.4.4 PERİFERİK VE SEREBRAL(SEREBROVASKÜLER) DAMAR HASTALIKLARI,VENÖZ YETMEZLİKLER

SADECE (G46)(I69)VE ALT KODLARI

MALNÜTRASYON

09.01.4 SKLERODERMA, MİKSTKONNEKTİF DOKU HASTALIĞI

9.2.19 SKLERODERMA HASTALIĞI

(M34.9)

MALNÜTRASYON

10.01.1 MYOPATİLER


10.1.1.2 MYOPATİLER

(G71.0)(G71.2)(G71.8-G71.9)(G72.1-G72.2)(G72.4)(G72.8-G72.9)(G73.4-G73.7)

MALNÜTRASYON

10.01.2 MİTOKONDRİYAL SİTOPATİLER

10.1.2.4 MİTOKONDRİYAL SİTOPATİLER

(G71.3)

MALNÜTRASYON

10.02.1 MYASTHENİA GRAVİS

10.1.2.6 MYASTHENİA GRAVİS

(G70.0)

MALNÜTRASYON

10.02.2 MOTOR NÖRON(ALS)

10.2.2.2 MOTOR NÖRON(ALS)

(G12.2)

MALNÜTRASYON


TANI KODU

EK4/D LİSTE

ICD10 EŞLEŞMESİ

ARANACAK İBARE

10.03.1 PARKİNSON HASTALIĞI

10.3.1.23 PARKİNSON HASTALIĞI

(G20) VE ALT KODLARI

MALNÜTRASYON

10.03.2 DİSTONİLER,HEMİFASİYAL SPAZM

10.3.2.5 DİSTONİLER,HEMİFASİYAL SPAZM

SADECE (G24.1) (G24.2)

MALNÜTRASYON

10.05 DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR (LÖKODİSTROFİ, MULTİPL SKLEROZ V.B.)

10.5.10 DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR (LÖKODİSTROFİ, MULTİPL SKLEROZ V.B.)

(G35) (G37) VE ALT KODLARI

MALNÜTRASYON

10.06 SUBAKUT SKLEROZAN PANANSAFALİT (SSPE) HASTALIĞI

10.6.8 SUBAKUT SKLEROZAN PANANSAFALİT (SSPE) HASTALIĞI

(A81.1)

MALNÜTRASYON

10.07 DEMANS10.7.6 DEMANS

SADECE (F00) (F02-F03) VE ALT KODLARI

MALNÜTRASYON

10.09 SEREBRAL PALSY


10.9.5 SEREBRAL PALSY

(G80) VE ALT KODLARI

MALNÜTRASYON