Değerli Meslektaşımız;

Sığınma amacı ile ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ait faturalardaki reçetelerin sadece Suriye vatandaşlarına ait olmadığı Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Bu fatura tutarları İlgi (a) Genelge ve (b) yazı gereği ödenmeyecektir.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ödenmek üzere, meslektaşlarımız tarafından gönderilecek faturalarda aşağıdaki işlemlere dikkat edilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

SGK Medula Eczane Provizyon Sistemi’nden sadece Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları için "Manuel Reçete Giriş" yapılarak hasta adı, hasta soyadı ve reçete tarihi girilerek kaydedilir.

Çıkan ekrandan "ITS Karekod İşlemleri" yapılarak reçetedeki ilaçların karekod bildirimi yapılır ve karekod sonlandırılarak, manuel karekod sonlandırma çıktısı dareçeteye eklenir.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ nden adlarına çıkarılmış olan lacivert renkli “Türkiye İkamet Tezkere” belgesinin fotokopisi de eklenecektir.

ReçetelerSağlık Uygulama Tebliği (SUT) kurallarına uygun karşılanmalıdır. Rapor gerektiren ilaçların raporlarının uygunluğu kontrol edilmeli; SGK tarafından bedeli karşılanmayan ilaçlar ise karşılanmamalıdır.

Her reçete için SGK Medula Provizyon sisteminden deneme çıktısı alınmalı, reçete arkasına yapıştırılan karekod/barkod/fiyat küpürleri için manuel karekod sonlandırma işlemi yapılmalıdır.

Deneme çıktısı almak için;

SGK Medula Eczane Provizyon sisteminden Reçete Giriş ekranına girilmeli, TC kimlik numarası bölümüne 11111111111 ( 11 adet 1 rakamı ) yazılmalıdır.

Doktor adı ve tesis bilgileri girilerek, reçete alt türü “Yatan Hasta” olarak girilmelidir.Normal SGK reçetesi gibi reçetedeki ilaçlar girilmeli ve deneme çıktısı alınmalıdır.

Çıktıya reçetede yer alan ilaçların karekodları/barkodları/fiyat küpürleri de yapıştırılmalıdır.

Reçeteler ay sonunda faturalandırılır.(Yurtdışı Sigortalılarında olduğu gibi)

Fatura başlığı olarak “SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ” vergi numarası- 4700082472, vergi dairesi - GAZİLER -SAMSUN yazılacaktır.

Fatura üzerinde Hesap No ve IBAN No’sunun okunaklı şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Fatura ve reçeteler zarfa konarak Samsun Valiliği 4.kat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bürosu’na teslim edilecektir.

Reçeteler SGK Reçete Kontrol Ünitesinde kontrol edildikten sonra fatura tutarı faturada belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar