Değerli Meslektaşımız;
Pantoprazol içeren ilaçları bulunan firmaların, doktor önerisiyle “reflü, gastrik ülser, duodenal ülser” tedavilerinde Pantoprazol 40 mg. (28 tb. veya 30 tb.) 2x1 kullanılabileceğini gösteren prospektüs değişiklik bilgilerini SGK’ ya iletmeleri sonucunda Pantoprazol 40 mg. İçeren ilaçların H.pylori teşhisi olmadan da belirtilen teşhislerde 2x1 ödenebileceğinin bilgisi alınmıştır.
Soru ve Cevaplar bölümünde 10. soruyu ilgilendiren bu açıklama ile SGK Reçete / Fatura teslimatı hakkındaki metnimiz aşağıdaki gibi güncellenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
GÜNCELLENMİŞ METİN
Değerli Meslektaşımız;
SUT ve Mevzuat Komisyonumuz 27.02.2013 Çarşamba günü toplanmış, SGK yetkilileri Başeczacı Ecz. Müşerref KALABAY, Ecz. Bilen KOÇAK ve Ecz. Saynur YILMAZ’ ı odamızda misafir ederek bizlere aktarılan soruları iletmişlerdir.
Buna göre odamıza aktarılan;
· Sorular ve Cevapları,
· Sık karşılaşılan iade ve kesinti nedenleri
· E- reçete uygulamaları
· 1 MART 2013 tarihinden itibaren reçete teslimatlarının SGK ‘ ya nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar aşağıda sizlere sunulmaktadır.
SORULAR VE CEVAPLARI
S.1 – 30 tabletlik bir ilaç 3x1 ve 2x1 dozlarında reçete edildiğinde ilk defa kullanılacaksa 28 günlük tedavi göz önüne alındığında kaç kutu verilebilir?
C.1 - SUT ve Prospektüs kurallarına uygun olmak şartıyla
a) 20 tabletlik bir ilaç 2x1 dozunda 3 kutu verilebilir.
b) 30 tabletlik bir ilaç 2x1 dozunda 2 kutu verilebilir.
c) 30 tabletlik bir ilaç 3x1 dozunda 3 kutu verilebilir.
( 28 tb içeren formu veya eşdeğeri varsa dikkat edilmelidir. )
S.2- İçeriğinde ticari müstahzar bulunan majistral formüller manuel olarak karşılanabilir mi ?
C.2- İçeriğinde ticari müstahzar bulunan majistral formüller manuel olarak karşılanabilir. İçeriğindeki ticari müstahzar karekodu manuel reçete girişindeki karekod sonlandırma kısmından sonlandırılmalıdır. ( Yurt dışı reçetelerindeki gibi )
Majistral ilaç içeren reçetelerde bulunan majistral ilaç harici diğer ilaçlar mükerrer muayene ücreti oluşmaması için e-reçete numarası bulunsa dahi manuel reçete olarak karşılanması gerekmektedir.
S.3- 1 ŞUBAT 2013 itibariyle yürürlüğe giren devam reçetelerinde, ilacın ilk reçete edilişinde 1 kutu yazıldıysa sonraki reçetelerde 3 aylık doz verilebilir mi?
C.3 – Medula sistemi onay veriyorsa 3 aylık doz verilebilir.
S.4- Klopidogrel içeren ilaçların yeni ödeme talimatında GİS intoleransı aranmamaktadır. GIS intoleransı yazılı bulunan raporlarda ASA ile birlikte karşılanabilir mi ?
C.4 – Yeni SUT uygulamaya başladığı tarihten ( 18.01.2013 ) itibaren geçerlidir. Raporda GİS intoleransı yazdığı sürece ASA ile birlikte verilemez ( eski – yeni fark etmez )
S.5- Diyaliz solüsyonlarında karekod olması gerekir mi ?
C.5 – Karekod var ise karekod sonlandırma yapılmak zorundadır. Karekod yok ise ilaç fiyat küpürü ve barkodu reçete arkasına yapıştırılmalıdır.
S.6- Manuel yazılan reçetelerde “sistem çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ve “GEZİCİ” sağlık hizmeti ibaresinin yanına imza - kaşe isteniyor mu?
C.6- “GEZİCİ” sağlık hizmeti reçetelerindeki bu ibarenin yanına “sistem çalışmamaktadır” yazmasına ve kaşe-imzaya gerek bulunmamaktadır. Eğer reçetede sistem çalışmamaktadır yazısı tek başına yazıyor ise kaşe-imza gereklidir.
S.7- TNF – Bloker ilaçlarla birlikte yazılan ilaç güvenlik izlem formu ve hasta onay formu e-reçete ekinde kuruma gönderilmeli mi?
C.7- Reçetenin açıklama kısmına “ilaç güvenlik izlem formu ve hasta onay formu ( yazıldığı tarih belirtilerek) düzenlenip hastaya verilmiştir” ibaresinin yazılması yeterlidir. Bu belgeler SGK ‘ ya gönderilmemeli, Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.
S.8- Mor, Kırmızı, Yeşil ve Turuncu reçetelerin nüshaları e-reçete çıktısı ile SGK’ya gönderilmeli midir?
C.8- Bu reçetelerde de ikinci nüshaların SGK’ya gönderilmesine gerek yoktur. Ancak Sağlık Müdürlüğüne gönderilme işlemi devam etmektedir.
S.9- İzotretinoin etken maddeli oral retinoitlerin reçetelenmesinde hasta bilgilendirme formunun SGK’ya gönderilmesine gerek var mıdır?
C.9- Hasta bilgilendirme formunun SGK’ya gönderilmesine ve e-reçete açıklama kısmına yazılmasına gerek yoktur.
S.10.- Pantoprazol grubu ilaçlar 2x1 dozda reçete edildiğinde H.Pylori teşhisi bulunmasına gerek var mı?

C.10- Bu grup ilaçların 2x1 ödenebilmesi için reçete teşhisinde H.Pylori, 3x1 ödenebilmesi için de Zollinger Ellison tanısı bulunmalıdır.

C.10 - Pantoprazol içeren ilaçları bulunan firmaların, doktor önerisiyle “reflü, gastrik ülser, duodenal ülser” tedavilerinde Pantoprazol 40 mg. (28 tb. veya 30 tb.) 2x1 kullanılabileceğini gösteren prospektüs değişiklik bilgilerini SGK’ ya iletmeleri sonucunda Pantoprazol 40 mg. İçeren ilaçların H.pylori teşhisi olmadan da belirtilen teşhislerde 2x1 ödenebileceğinin bilgisi alınmıştır. 3X1 ödenebilmesi için de Zollinger Ellison tanısı bulunmalıdır.
S.11- Kolesterol ilaçlarında LDL değeri 190 mg/dl üstü olunca 2 tahlil gerekli midir?
C.11- Evet 2 tahlil gerekmektedir. Tahliller arası en az 1 hafta, en fazla 6 ay olabilir.
S.12- Convulex Srp. , Trileptal Susp. veya İnsülin içeren ilaçlardaki doz hatalarında doktor onayı olmadan doz düzeltmesi yapılabilir mi ?
C.12- Reçete sisteme girilmeden bu gibi ilaçlarda 1x1, 2x1 gibi dozlara dikkat edilmeli ancak reçeteler kuruma teslim edildikten sonra fark edilen hatalarda reçeteyi düzenleyen doktora doz düzeltme formu onaylatılarak SGK’ ya başvurulmalıdır.
S.13- 50 ml’yi geçen radyo-opak maddeler nasıl karşılanır?
C.13- IVP ve HSG de 50 ml nin üzerinde kullanılacaksa neden kullanılacağı belirtilmelidir.
Ayrıca;
Gadovist’ in sadece karaciğer ve böbrek MR’ ında ,
Primovist ‘in sadece karaciğer ve safra yollarının MR ‘ında kullanıldığı hususuna dikkat edilmelidir.
S.14- Anstabil Angina ve Angina Pektoris tanılarında Klopidogrel kullanımı muaf olurmu ?
C.14- Muaf değildir. Katılım paylı olarak verilebilir. ( Ek 2 liste )
S.15- Eczacı odası onayı aranıp FarmaInbox’ a kaydedilmesi gereken C gurubu reçete tipleri nelerdir?
C.15- a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
i- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
l- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler
Reçetelerde telafisi mümkün olmayan kesintiler veya iadeler oluşmaması için C grubu reçeteler medulaya giriş işlemi yapıldıktan hemen sonra FarmaInbox’ a da giriş işlemi yapılmalıdır.
S.16- Yurt dışı reçetelerinde geriye dönük takip yapılamıyor ise 3 aylık ilaç verilebilir mi?
C.16- Geriye dönük takip yapılamıyor ise 28 günlük ilaç verilmelidir.
S.17- Yurt dışı raporlarında e-rapor geçerli olur mu?
C.17- Hayır rapor çıktısı manuel olmak zorundadır.
S.18- Ursodeoksikolik asit prospektüs endikasyonu dışında verilebilir mi? ( Yağlı karaciğer, kronik karaciğer hastalıkları )
C.18- Hayır prospektüs endikasyonu dışında verilemez.
S.19- Medulada majistral ilaçlar için en fazla 1000 cc lik şişe mevcuttur. 1000 cc üzeri majistral ilaçları sisteme nasıl girebiliriz?
C.19- 1000 cc üzeri majistral ilaçlar için 1000 cc lik şişe formu seçilmelidir.
Örnek olarak 5000 cc lik bir majistral için 1000 cc lik ten 5 adet girilmemelidir. 5000 cc lik etken madde girilip 1000 cc lik şişe seçilmelidir.
S.20- 15.01.2013 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması zorunlu hale gelmiştir. İşyeri Hekimliğinden yazılmış manuel reçeteler karşılanabilirmi?
C.20 - 15.01.2013 tarihi itibariyle SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ'ni almamış hekimlerin manuel reçeteleri eczanelerden karşılanmayacaktır. (Aşağıda belirtilen istisnai durumlar hariç)
Manuel reçete yazılacak istisnalar;
a)
· Kamu İdareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde,
· İşyeri Hekimliklerinde,
· Verem Savaş Dispanserlerinde,
· Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde(AÇSAP),
· Sağlık Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde,
· 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimlerinde,
· Üniversitelerin Mediko-Sosyal birimlerinde,
· Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler,
b) Majistral ilaç içeren reçeteler, (Majistral ilaç içeren reçetelerde bulunan
majistral ilaç harici diğer ilaçlarda aynı manuel reçete ile karşılanabilecektir.)
c) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler
d) Yabancı ülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler,
e) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
f) Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler, Özellikle acilde yazılan reçetelerde
yeşil alan muayenesi belirtilenlerin e-reçete ile işlem görmesi gerektiği konusunda
değişik yorumlar yapıldığı hakkında çok sayıda bildirim ulaşmaktadır.
Kurum ile yapılan görüşmelerde acil polikliniklerinde yazılan ve ACİL KAŞESİ
bulunan reçetelerin (Yeşil alan ve kırmızı alan olup olmadığına bakılmaksızın)
manuel kabul edileceği bilgisi alınmıştır.
g) Aile hekimlerinin "gezici sağlık hizmeti" kapsamında düzenledikleri reçeteler,
Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde aile hekimlerinin "gezici sağlık hizmeti"
kapsamında düzenledikleri reçetelerde mutlaka “mobil reçete” kaşesi/ibaresi
olması şartıyla bu reçeteler manuel karşılanabilecektir.
h) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler, Reçetelerde mutlaka
“evde bakım hizmeti” olduğunun belirtilmesi şartıyla bu reçeteler manuel karşılanabilecektir.
i) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler,
SIK KARŞILAŞILAN İADE VE KESİNTİ SEBEPLERİ
· Solifenasin, Toltoredin , Tiospium, Darifenasin, Propiverin, fesoteradin etken maddelerini içeren ilaçlar için “oksibutinine yanıt alınanamıştır veya tolere edilememiştir” ibaresinin reçete veya rapor açıklamalarında belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
· Ginkgo Glikozitleri için 65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca
o Alzheimer tipi demans ,
o Vasküler Demans
o Miks Formlalrındaki Demans sendromları endikasyonlarında karşılanmalıdır.
· 20.00 tanılı raporlarda endikasyon uyumuna dikkat edilmelidir.
· Klozapin, Dutasterit raporları 1 yıllık düzenlenmiş olsa dahi 6 aylık olarak işlem yapılmalıdır.
· Lipid düşürücü ilaçların geri ödeme koşulları 06.08.2012 tarihinde değişikliğe uğramıştır. Bu tarihten önceki ve sonraki raporlar kendi düzenlendiği dönemde geçerli olan SUT krullarına göre karşılanmalıdır.
· Şeker ölçüm stribi , insülin iğne ucu, serum , şeker ölçüm cihazı… vb. ait küpürler e-reçete çıktısı arkasında kuruma gönderilmelidir.
· Yeşil kartlı ve 65 yaş üstü sigortalısı hastaların özel hastane ve özel tıp merkezi reçeteleri kurum tarafından karşılanmamaktadır. Bu hastalar üniversite hastanelerine de ancak geçerlilik süresi 5 gün olan sevkli gidebilirler. (Sevk tarihi ile hastaneye müracaat tarihi arası 5 günü geçmemelidir. Reçete müracaat tarihinden sonra yazılabilir.)
60/g (isteğe bağlı sigortalı ) özel merkezlere gidebilirler ve reçeteleri karşılanır.
· Strip kullanım raporlarında insülin kullanmayan hastalar için 50 adet/ 6 ay, etken maddeler arasında insülin varsa ve ona uygun strip raporu çıkmış ise tedavi şemasını aşmamak şartıyla 150 adet / ay olarak karşılanabilir.
Örneğin rapor teşhisi insülin bağımlı olmayan tip2 D.M. ve etken madde bölümünde yalnızca şeker ölçüm stribi ( 150 adet / 3 ay ) şeklinde çıkmış raporlarda hastanın geçmişe dönük insülin kullanımı yok ise 1 kutudan fazlası kesinti sebebidir.
· Osteoporoz ilaçlarında T skoru değerleri için L1-L4, L2-L4 , Femur Boynu veya Femur Total değerlerinden birinin uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bu aralıklar haricindeki aralıklar kabul edilmemektedir.
· Alfa Lipoik asit içeren ilaçlar için reçetede ya da raporda “periferal diabetik nöropati” olmasına dikkat edilmelidir.
· Nöropatik ağrı tanılı gabapentin, pregabalin 20.00 kodu ile katılım paylı olarak karşılanmalıdır. Muaf olarak karşılanması için “diabetik nöropati” olmasına dikkat edilmelidir.
· Depakin sol , Trileptal sol, Convulex sol, medula sistemine ml hesabı ile girilmelidir.
Depakin için 1 ölçek = 1 ml = 200 mg etken madde ,
Trileptal için 1 ölçek = 1ml = 60 mg etken madde,
Convulex için 1 ölçek = 1ml = 50 mg etken madde içermektedir.
· Reçete dozu rapor dozundan az olabilir ancak fazla olmamalıdır.
· Reçeteyi medulaya kaydederken özel teşhis şartı ( nöropatik ağrı, reflü…vb ) aranıyorsa, o özel teşhisin reçetede bulunduğuna dikkat edilmelidir.
· Kanser ilaçlarında raporda tedavi şeması kür ise mutlaka kür protokolü ve kaç kür kullanılması gerektiğinin raporda yazılı olduğuna dikkat edilmelidir.
· Eprex, insülin… vb. ünite hesabı yapılarak doz girişi yapılan ilaçlarda ilaç bitiş tarihi kontrol edilmelidir.
· Majistral ilaçlar medula sistemine girilirken sadece nöbette gelen reçetelerde nöbet kutucuğu işaretlenmeli, sadece sterilizasyon gerektiren durumlarda steril kutucuğu işaretlenmelidir.
ÖNEMLİ UYARI
1- Özel durumu bulunanlar hariç e- reçetelerin çıktıları kesinlikle kuruma gönderilmeyecektir.
2- 1 Mart 2013 tarihinden itibaren reçete teslimatları koli ile değil sarı zarf ile yapılacaktır. (Reçetelerimizin güvenliği açısından zarfların sağlam olması gerekmektedir.) Zarf içinde teslim edilen özel durumu bulunan e-reçete çıktıları ve manuel reçeteler icmal listesindeki sıra numarası ile numaralandırılacaktır. Standarda uymayan zarflar kurum tarafından teslim alınmayacaktır. Tek zarfa sığmayan durumlarda ikinci zarf kullanılanılabilir. (uygun zarf odamızda mevcuttur.)
3- SGK tarafından kesilen faturalarda (A-Grubu, B Grubu, C Grubu, Kan ürünü…v.b.) bazı hataların yapıldığı bildirilmiştir.
Buna göre ;
1) Fatura asıl olmalıdır.
2) Faturalarda tarih olmalıdır ve tarih fatura döneminin son günü olmalıdır.
3) Faturalarda eczane kaşesi ve eczacı imzası olmalıdır.
4) Faturalarda silinti, kazıntı, daksil olmamalıdır. Eğer herhangi bir yanlışlık olmuşsa tek çizgi ile yanlış olan yer çizilip üst tarafına doğrusu yazılmalı ve eczane kaşesi basılıp eczacı tarafından imzalanmalıdır.
5) Fatura başlığına “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun Sosyal Güvenlik Merkezi” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
6) 28.08.2007 tarih ve 2007-27/EK2 nolu genelgede belirtilen SSK e-borcu yoktur belgesi ve Bağkur borcu yoktur belgeleri her grup için ayrı ayrı eklenmelidir.
7) E- reçetelerde içeriğinde karekodu bulunmayan ilaçların küpürleri reçete çıktısına eklenerek kuruma gönderilmelidir.( Şeker Stribi, Şeker Ölçüm Cihazı…vb)
8) Majistral ilaçlardaki ticari müstahzarların karekod sonlandırması yapılmalıdır.
9) E-reçete olsa dahi Aile Hekimliği ve TSK’ dan çıkartılan raporların (e-rapor olarak işlem görene kadar) onaylı fotokopisi provizyon çıktısıyla birlikte fatura eki reçete listesine eklenmesi gereklidir.
10) C Grubu reçetelerin TEB FarmaInbox Provizyon Sisteminden çıktısı alınıp, Samsun Eczacı Odası’na onaylatılarak fatura ve reçete listesine ek olarak eklenmesi gerekmektedir.
11)Ayrı fatura edilip A Grubu kolisine konulan C Grubu reçetelerin fatura, reçete listesi ve FarmaInbox listesi ile birlikte mutlaka ayrı bir zarf içerisinde olması gerekmektedir.
12) Gezici Hizmet ve Huzurevi reçetelerinin giriş işlemi mutlaka medula sisteminden sıralı dağıtım kutucuğu işaretlenerek yapılmalıdır.
Ayrıca ;
SSK Yurtdışı Faturası kesilirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında;
1) Yurt Dışı çalışan ve emekliye tek fatura kesilmelidir.
2) Reçeteler döküm listesine göre sıralanmalı ve hasta isimlerinin yanına hangi ülke olduğu yazılmalıdır.
3) Raporlu reçetelerde rapor aslı arkasına ilaçların alınış ve bitiş tarihleri düzgün ve okunaklı bir biçimde yazılmalı ve arkalı önlü fotokopisi reçete ekine eklenmelidir.
4) Reçete arkalarına hastanın kaç kalem kaç kutu ilaç aldığı yazılıp, hastaya imzalatılarak adres veya telefonu yazılmalıdır.
5) Reçete listesi ve teslim dilekçesi 2’şer adet olmalıdır.
6) Sağlık yardım belgeleri ve reçete eki raporları katlanmamalıdır.
7) Eczane sicilleri ve eczacı T.C. Kimlik numaraları fatura üzerine yazılmalıdır.
8) Reçeteler her ayın sonunda sonlandırılmalı ve faturası kesilmelidir.
Reçete ekine eklenecek evraklar(zımbalanarak);
a) Reçete
b) Deneme deneme sayfası
c) Rapor (varsa)
d) ITS sonlandırma
e) TA Belgesi (Sağlık Yardım Belgesi)
f) Deneme deneme sayfası (üzerinde hasta adı soyadı yazılı)
NOT: seo@samsuneczaciodasi.org.tr ‘ ye ileteceğiniz sorular her ay sonu SUT ve Mevzuat komisyonumuz tarafından SGK yetkililerine sorulacak ve web sayfamızda yayınlanacaktır.
Saygılarımızla
SAMSUN ECZACI ODASI