Değerli Meslektaşımız;

Tarım İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personellerin eczanelerimize kayıt – onay belgesi alınması gerekliliği ile ilgili bilgi verdikleri ve tutanak imzalatmaya çalıştıkları meslektaşlarımız tarafından odamıza iletilmiştir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair 17.05.2012 kabul tarih ve 6308 no’lu Kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Yönetmeliğin;

Madde 13 – (1) kapsamında;

Ruhsat düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Herhangi bir Kurum veya Kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz. Eczaneler için hiçbir kurum veya kuruluştan belge alınmasına gerek yoktur.

Madde 42- (1- 2 - 3) kapsamında;

(1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:

a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,

b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,

c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,

ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.

(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:

a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,

b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,

c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,

ç) Kozmetik ürünler,

d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,

e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,

f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar.

(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.

Hükümleri gereğince Eczanelerde Kayıt Belgesi aranmamaktadır.

Bu yasal bilgilere dayanarak Tarım İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personellerin eczanelerimize kayıt – onay belgesi alınması gerekliliği ile ilgili tutanakların imzalanmasına veya başka herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 25.07.2014 tarih ve 10910 sayılı kararı ile bir meslektaşımıza 6651,00 TL idari para cezası kadar tutanağı düzenlenmiştir.

T.C. Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesine dava açılmıştır. Mahkeme kararıyla idari para cezasının ve kararın hukuka aykırı olduğu, dolayısıyla cezanın 5326 sayılı kabahatler kanununun 28/ 8-b maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiştir.

Dava kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca T.C. İstanbul 7. İdare Mahkemesi de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na işletme kaydı zorunluluğu öngören söz konusu başka işlemi iptal etmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar

Ardahan Sulh Ceza Hakimliği'nin Kararı için tıklayınız.

T.C. Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesine açılan dava için tıklayınız