Değerli meslektaşımız;

Sosyal Güvenlik Kurumuna reçete ve beraberinde fatura teslim ederken kullanılması gereken dilekçe örneği ve zarf içerisinde ek olarak sunulan fatura adetleri, reçete icmal adetleri, döküm özeti adetleri değişmiştir.

Buna göre ;

SGK A - B - CReçete Grupları için;


Ekte bulunan dilekçe örneğinden 3 adet doldurulup SGK A Grubu, B Grubu, C Grubu için hazırlanan zarflarla birlikte haricen teslim edilecektir.

Zarfların içerisine ise reçeteler ile birlikte; (Özel durumu bulunanlar hariç e- reçetelerin çıktıları kesinlikle kuruma gönderilmeyecektir.)

Fatura 2 adet (fatura aslı ile 1 nüshası)
Reçete İcmal Listesi 2 adet
Reçete Döküm Özeti 2 adet (icmal listesinin son sayfası)
teslim edilmesi yeterlidir.

Not: Otomasyona geçilmesi sebebiyleSGK otomatik sorgulama yapmaktadır. DolayısıylaSSK ve BAĞ-KUR prim borcu yoktur belgeleri eklenmesine gerek yoktur.

SGKYurtdışıReçete Grupları için;

Reçeteler ülkelerine göre ayrılarak ayrı zarfa bölüştürülmelidir. SGK Yurtdışı (Almanya), SGK Yurtdışı (Hollanda), SGK Yurtdışı (Fransa), SGK Yurtdışı (Avusturya), SGK Yurtdışı (Belçika), SGK Yurtdışı ( Diğer ülkeler) odamız tarafından bastırılan SGK reçete teslim zarflarına ayrı ayrı konulmalıdır.

Ekte bulunan dilekçe örneğindeki bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulup ülke adeti kadar hazırlanacaktır ve her bir zarfa biri zımbalanarak haricen teslim edilecektir.

Zarfların içerisinde ise reçetelere ek olarak, 3 adet reçete icmal listesi, 3 adet reçete özet bilgisi ve 3 adet fatura (fatura aslı ile 2 nüshası) olacaktır. (yeteri kadar nüsha yoksa onaylı fotokopi olabilir)

Kağıt israfı oluşmaması ve teslim sırasında ek iş yükü yaratılarak işlemin uzamaması açısından belirtilen adetlerden fazla veya eksik adetlerde gönderilmemesi önemlidir.


Zarfların içerisine ise reçeteler ile birlikte; (Özel durumu bulunanlar hariç e- reçetelerin çıktıları kesinlikle kuruma gönderilmeyecektir.)

Fatura 3 adet (fatura aslı ile 1 nüshası)(yeteri kadar nüsha yoksa onaylı fotokopi olabilir)
Reçete İcmal Listesi 3 adet
Reçete Döküm Özeti 3 adet (icmal listesinin son sayfası)

teslim edilmesi yeterlidir.

Not: Otomasyona geçilmesi sebebiyleSGK otomatik sorgulama yapmaktadır. DolayısıylaSSK ve BAĞ-KUR prim borcu yoktur belgeleri eklenmesine gerek yoktur.

Dilekçelere odamız web sayfasından ulaşabilirsiniz.


Kağıt israfı oluşmaması ve teslim sırasında ek iş yükü yaratılarak işlemin uzamaması açısından belirtilen adetlerden fazla veya eksik adetlerde gönderilmemesi önemlidir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar

SGK Yurtdışı Reçete Teslim Dilekçesi için tıklayınız

SGK A-B-C Grupları Reçete Teslim Dilekçesi