Değerli Meslektaşımız;

İlaç vb. emtiayı satın alınmış olunan ecza depolarına hizmet bedeli, erken ödeme iskontosu, ciro primi gibi faturalar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na da bedeli Bakanlıkça belirlenen reçete başına düzenlenen hizmet bedeli faturalarına ait tutarların hangi muhasebe hesabına kaydedilmesi gerektiği ve hasılatlarımızı etkileyip etkilemeyeceği görüş talebimize istinaden;

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ekte gönderilmektedir.

Buna göre, ilaç vb. emtiayı satın almış olduğumuz ecza depolarına hizmet bedeli, erken ödeme iskontosu, ciro primi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bedeli Bakanlıkça belirlenen reçete başına hizmet bedeli fatura tutarlarının “602 – Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Hatalı kayıt işlemi sonucu oluşabilecek hasılat farklılıklarının mağduriyet oluşturmaması açısından meslektaşlarımızın konuyu muhasebecilerine aktarmaları hususunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASIEk Dosyalar